Psychológia práce
a organizácie
2018

Aktuálne témy výskumu, vzdelávania a praxe

Organizačný výbor

Prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.
Mgr. Jana Turzáková, PhD.
PhDr. Marta Zaťková, PhD.
PhDr. Denisa Fedáková, PhD.

Programový výbor

Prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.
Prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
Prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.
Prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc.
Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD.
Doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc.
Doc. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.

 

 

Spoluorganizátori