Psychológia práce
a organizácie
2018

Aktuálne témy výskumu, vzdelávania a praxe

Kontaktný mail

V prípade otázok nás kontaktujte na: 

ppao2016@gmail.com

 

Najčastejšie otázky

 

Vážení účastníci, vzhľadom na dotazy ohľadne fakturovania zaplateného vložného informujeme, že faktúry o zaplatení vložného budú pripravené na prevzatie počas konferencie. K tomu je potrebné, aby účastníci vyplnili formulár o fakturačných údajoch inštitúcie, na ktorú má byť doklad vystavený. Vyplnený formulár môžete zaslať na adresu ppao2016@gmail.com alebo odovzdať osobne najneskôr pri registrácii.

Konferenčný poplatok zahŕňa:

  • organizačné zabezpečenie konferencie
  • konferenčné materiály
  • publikačný výstup
  • občerstvenie v priebehu konferencie

Spoluorganizátori